Lana Kos

Nakon veronske Arene Lana Kos svojim sopranom osvaja Masadu

Ne slu?ajte obe?anja, nego glazbu, parola je pod kojom je prije nekoliko dana novinarima predstavljena nova sezona ciklusa Lisinski subotom, kao i ostalih vrijednih glazbenih ciklusa pod krovom te dvorane, kao ?to je Glazbena tribina Darko Luki? u kojoj se predstavljaju najbolji mladi talenti, ili sezona Cantus ansambla koji se u me?ubijenalskim razdobljima brine o […]

Read More

Eksplozija soprana u riječkoj operi

RIJEKA?? Spaziv?i kako se mlada pjeva?ica na pokusu iz gledali?ta divi pjevanju svoje konkurentice na pozornici, dirigent joj dobacuje: ?Nikada od tebe primadone?.?Zakulisna povijest opere prepuna je sli?nih anegdota o zavisti prema tu?em uspjehu. Nije to bez temelja. Zaslu?ene ovacije Zinka Kunc?se u razgovorima nikada nije mogla sjetiti imena?Marije Callas, zvala ju je ?ona Grkinja?. […]

Read More

Lana Kos: Ima 26 godina i samohrana je majka. Svojim sopranom očarala je Veronu

ZAGREB?? Korisno je imati dobrog agenta, marketing, veze s dirigentima, re?iserima i direktorima? Ali, to publiku ne zanima. Kada po?ne operna predstava, slu?atelje treba o?arati, zavesti i odu?eviti glasom. Tako je na svakom pozornici.?Ali, jedna od pjeva?a zahtijeva gladijatorsku hrabrost, smionost i snagu: to je ona u Veronskoj areni, pred auditorijem od petnaest tisu?a ljudi, […]

Read More

Operna miljenica

Jo? jedan sjajan glas odnjegovan u vara?dinskom glazbenom podneblju odu?evio je publiku zagreba?kog HNK: bila je to 24-godi?nja sopranistica Lana Kos, koja je nedavno briljirala u ulozi Laurette u Puccinijevoj operi ?Gianni Schichi?.?Najmla?a solistica u povijesti Bavarske dr?avne opere u M?nchenu osim premijere otpjevala je jo? dvije predstave, a za idu?u sezonu ponu?eno joj je […]

Read More
Page 3 of 3123