Operna miljenica

Jo? jedan sjajan glas odnjegovan u vara?dinskom glazbenom podneblju odu?evio je publiku zagreba?kog HNK: bila je to 24-godi?nja sopranistica Lana Kos, koja je nedavno briljirala u ulozi Laurette u Puccinijevoj operi ?Gianni Schichi?.?Najmla?a solistica u povijesti Bavarske dr?avne opere u M?nchenu osim premijere otpjevala je jo? dvije predstave, a za idu?u sezonu ponu?eno joj je gostovanje u ulozi Micaele u operi ?Carmen?.

? S obzirom na to da sam anga?irana ugovorom, za svako gostovanje moram tra?iti odobrenje direkcije Bavarske dr?avne opere, no veselim se svakom pozivu iz Zagreba, u kojem sam debitirala sa samo 17 godina ? pri?a Lana, koja u biografiji ima uistinu impresivne podatke. Ve? nakon drugog razreda Srednje glazbene ?kole u Vara?dinu polo?ila je prijamni ispit na zagreba?koj Muzi?koj akademiji, a s tek navr?enih 20 godina nedavno preminuli Mstislav Rostropovi? odabrao ju je za ulogu Nata?e u operi ?Rat i mir?, ?ijom je izvedbom taj violon?elist svjetskog glasa trebao ravnati. Projekt, me?utim, nije ostvaren jer je nekoliko tjedana prije do?lo do razlaza izme?u Rostropovi?a, s jedne strane, te orkestra i uprave teatra s druge.

Ubrzo potom Lana je ostala u drugom stanju, no to ju nije omelo da ode na audiciju u Bavarsku dr?avnu operu, vrati se u Vara?din i polo?i preostale razredne ispite, a do ro?enja sin?i?a Adama 26. lipnja 2006. jedino nije stigla ? diplomirati. Adamov otac, Njujor?anin Macchew Sven Brill, ?ivi na Filipinima, odakle vodi proizvodnju namje?taja kojim oprema luksuzne hotele diljem svijeta, no ne zaboravlja o?inske obveze te redovito ?alje dolarske ?ekove.

Lana je, vjerojatno zbog svoje mladosti i talenta, miljenica kolega u M?nchenu, koji je zovu Zinka ? prema slavnoj hrvatskoj opernoj pjeva?ici Zinki Kunc. Mnogo radi i putuje po svijetu, uzbu?ena je zbog prilika koje joj se pru?aju, a ?ao joj je jedino ?to uza sve to ne mo?e na?i vremena za studij.

? Ipak ? ka?e ? ne gubim nadu da ?u ga kad-tad zavr?iti.

 

Source: Gloria.hr ??article