Nakon veronske Arene Lana Kos svojim sopranom osvaja Masadu

Ne slu?ajte obe?anja, nego glazbu, parola je pod kojom je prije nekoliko dana novinarima predstavljena nova sezona ciklusa Lisinski subotom, kao i ostalih vrijednih glazbenih ciklusa pod krovom te dvorane, kao ?to je Glazbena tribina Darko Luki? u kojoj se predstavljaju najbolji mladi talenti, ili sezona Cantus ansambla koji se u me?ubijenalskim razdobljima brine o statusu Zagreba kao metropole suvremene glazbe.

Ravnatelj Lisinskog Dra?en Siri??evi? i njegova producentsko-marketin?ka ekipa efektnu parolu pretvara u djelo ve? sutra, u subotu 19. svibnja. Uputili su poziv svim dosada?njim pretplatnicima ciklusa Lisinski subotom, a naravno i onima koji ?e to tek postati, da se oko 19 sati okupe u dvorani na malom domjenku i razgovoru u kojem ?e mo?i odgovornima u lice izre?i i kritike i pohvale proteklih sezona. Ali, u sredi?tu okupljanja ne?e biti ni hrana ni obe?anja, nego upravo ? glazba, i to na dar.

Bit ?e to koncert sjajne sopranistice Lane Kos, koja je pro?log ljeta s velikim uspjehom debitirala i u veronskoj Areni u glavnoj ulozi Verdijeve Traviate, a sada dolazi ravno iz Izraela i odmah nakon koncerta tamo se i vra?a na intenzivne pripreme za jo? jedan veliki operni spektakl: u prvoj polovici lipnja pjevat ?e prvi put u karijeru ulogu Micaele u monumentalnoj produkciji Bizetove opere Carmen na Masadi, legendarnoj ?idovskoj, a nakon okupacije, rimskoj utvrdi iznad Mrtvog mora. Svaku od pet predstava tamo ?e pratiti 7,5 tisu?a ljudi sa svih strana svijeta. Dirigent je maestro Daniel Oren, slavan po svojim umjetni?kim rezultatima, ali i beskompromisnoj zahtjevnosti, a redatelj je Gian Carlo del Monaco. Nakon ?to je upoznao i ?uo Lanu Kos, sin legendarnog tenora Marija del Monaca smjesta ju je anga?irao i za nastup na presti?nom festivalu u talijanskoj Macerati, i to upravo na gala koncertu na kojem ?e u ?ast Marija del Monaca hrvatska sopranistica nastupiti uz takva imena kao ?to su Fabio Armilliato i Daniela Dessi. Redateljski rad Del Monaca mla?eg Lana Kos ukratko i s odu?evljenjem opisuje ovako: ?Tu gluma ne postoji, mi ?ivimo na sceni.?

Zagreba?ka publika u subotu ?e prva ?uti Lanu Kos kao Micaelu, a uz pratnju pijanista Davora Ljubi?a, s kojim sura?uje jo? od studentskih dana, sopranistica, koju su ve? mnogi glazbeni uglednici nazvali ?voce universale?, pjevat ?e i arije iz Mozartova ?Figarova pira?, Donizettijeve ?Lucije di Lammermoore?, Puccinijevih opera ?La Boh?me? i ?Madama Butterfly? te za kraj bravuroznu ariju Elene iz opere ?Ernani? Giuseppea Verdija. Znaju?i Lanu Kos, i mi vam, skupa s Lisinskim, obe?avamo sjajan koncert. Ali, ne slu?ajte obe?anja, idite u Lisinski i slu?ajte glazbu.

 

Source: Vecernji.hr ??article