Lana Kos ovog je ljeta Verdijeva Violetta broj jedan u Veroni

Iz sezone u sezonu zvijezda hrvatske sopranistice Lane Kos sve se vi?e uzdi?e i postaje sve sjajnija na opernom nebu. Ve? kao osamnaestogodi?njakinja pokazala je svoj veliki talent na doma?im pozornicama.Ovdje ju je zapazio i slavni gruzijski bas Paata Burchuladze koji je odigrao va?nu ulogu u nastavku njenog usavr?avanja i ranog izlaska na me?unarodne pozornice, uklju?uju?i i moskovski Bolj?oj teatar gdje je postala miljenica i Mstislava Rostropovi?a, slavnog violon?elista i dirigenta.

Razvoj njene karijere nije omelo ni rano maj?instvo. ?tovi?e, samosvjesnoj, odlu?noj i brzo sazreloj mladoj ?eni njen sin Adam predstavlja poseban izvor nadahnu?a i osobne sre?e. Tako?er, ve? dugo je javna i njena veza s Giancarlom Del Monacom, glasovitim opernim redateljem i starijim sinom jednog od najve?ih tenora 20. stolje?a Marija Del Monaca. Osim nove sigurnosti i zadovoljstva u osobnom ?ivotu, dvoje umjetnika me?usobno se oboga?uju i u operi, za koju oboje ?ive. U to smo se imali priliku uvjeriti dru?e?i se s njima u njihovom zagreba?kom stanu, koji im je trenutno baza izme?u ?to zajedni?kih, ?to zasebnih svjetskih putovanja i nastupa. Upoznali su se pro?le godine kada je Giancarlo re?irao spektakularnu Carmen na Masadi u Izraelu gdje je Lana pjevala ulogu Micaele. Naravno, utjecaj slavnog imena u opernoj svijetu je velik, ali ne toliki da bi opernim ku?ama mogao nametati izbor pjeva?ice koja to ne zaslu?uje i sama svojim pjeva?kim i scenskim umije?em. Uostalom, Lana je u Giancarlu dobila ujedno i najstro?eg kriti?ara i u?itelja jer ljubav nije umanjila njegove stroge kriterije i zahtjevnost po kojoj je u opernom svijetu poznat.

Tako je Lana Kos ve? i prije njihove veze jo? pretpro?log ljeta pjevala Violettu u Verdijevoj Traviatti koju je na ogromnu pozornicu veronske Arene postavio drugi slavni redatelj Hugo de Ana. Bio sam na toj predstavi i svjedo?io trijumfu mlade hrvatske sopranistice kojoj su operni fanatici i zaljubljenici u tu umjetnost priredili ovacije i u samoj Areni i na trgu ispred nje gdje se redovito potvr?uju pjeva?ki uspjesi i neuspjesi na pozornici. Lana Kos tako je krenula stopama Ljiljane Molnar Talaji? koja joj je veliki uzor i koja je davno prije nje bila posljednja hrvatska umjetnica pozdravljana kao vladarica najpoznatije svjetske operne arene koju nije nimalo lako ispuniti vlastitim glasom, bez ozvu?enja, pred tisu?ama ljudi sa svih strana svijeta.

Ovog ljeta Lana Kos ?e u Veroni biti Violetta broj jedan pjevaju?i glavnu ulogu u prve ?etiri predstave Traviate. Usporedbe radi, Elena Mosuc nastupit ?e tri puta. Nakon Lane. U me?uvremenu Lana Kos je nastupila u naslovnoj ulozi Puccinijeve opere Manon Lescaut u Ateni, na pozornici s koje je u svijet svojevremeno krenula velika Maria Callas. Najzna?ajniji debi u ovoj sezoni imala je pjevaju?i prvi put ulogu Desdemone u Verdijevom Otellu u jo?jednoj spektakularnoj produkciji koju je Giancarlo Del Monaco postavio na pozornici jedne od najmodernijih i najve?ih novih opernih ku?a svijeta u Pekingu. Od tamo se sama zaputila ponovo u Izrael kamo su je pozvali kao Violettu na premijeru nove produkcije Traviatte u Tel Avivu u re?iji Andreja Zagarsa.

Sre?om, osim ?to se zaljubio u Lanu, Giancarlo Del Monaco obnovio je i svoju ljubav prema Hrvatskoj koju je odavno dobro upoznao ve? kada je dolazio sa svojim ocem na njegova ?esta gostovanja u Jugoslaviju. Mario Del Monaco bio je, naime, kao ?to nam je potvrdio i njegov sin, jedan od najboljih prijatelja Josipa Broza Tita. Osim ljetovanja na Brijunima, Giancarlo se ?ivo sje?a i jednog putovanja Titovim Plavim vlakom koji im je jugoslavenski predsjednik i partijski ?ef stavio na raspolaganje u jednoj hitnoj situaciji da ih preveze od Beograda do talijanske granice.

Ve? ovog ljeta Giancarlo Del Monaco ?e na samom po?etku Dubrova?kih ljetnih igara re?irati gala-koncert posve?en Wagneru i Verdiju na kojem ?e nastupiti i Lana, a za po?etak sljede?e sezone najavljena je i njihova zajedni?ka nova Traviata u splitskom HNK.

Nakon nekoliko dana ponovnog boravka u Zagrebu, kojem se sigurno najvi?e veselio Lanin sin Adam, Lana Kos je otputovala u Veronu zbog osobitog priznanja koje je dobila u obliku anga?mana na otvorenju ovogodi?nje sezone u Areni 1. lipnja. Velikim gala-koncertomslavila se stogodi?njica opernih izvedbi u slavnom amfiteatru. Na mjesto tre?eg tenora, uz Dominga i Carrerasa, pozvan je Andrea Bocelli. Lana Kos je nastupila u popularnoj Napitnici iz Traviate s Bocellijem, te sama u velikoj ariji Violette iz iste Verdijeve opere. Izravni prijenos koncerta preuzelo je pedesetak televizijskih postaja ?irom Europe i svijeta. Na?alost, ne i HTV. Pred velikim orkestrom i zborom izmjenjivala su se tri dirigenta: Julijan Kova?ev, Marcello Rota i Domingo, a preko pozornice je u rasko?nim kostimima iz Aide, Nabucca, Traviate, Trubadura, Rigoletta te Romea i Julije pro?lo vi?e stotina statista i pjeva?a. Uz to,?itav je spektakl bio posve?en i sje?anju na najve?eg od najve?ih koji vi?e nije me?u ?ivima Luciana Pavarottija.

 

Source: Vecernji.hr ??article