Lana Kos još jednom potvrdila da je stvorena za svjetske pozornice

Uvijek je lijepo ?uti kad pjeva?i iz raznih europskih zemalja u pauzama prijenosa iz Metropolitana na svojim materinjim jezicima pozdravljaju zemljake koji ih u domovini gledaju u kinima.?Nisam sigurno jedini koji je gledaju?i prijenose iz New Yorka u Lisinskom ma?tao kako bi bilo da se na slavnoj pozornici, kojom su nekad davno vladale Trnina i Zinka Kunc, opet pojavi veliki glas koji bi nas pozdravio na hrvatskom.

 

Preksino? u franjeva?koj crkvi u Samoboru, na koncertu kojim je otvorena Samoborska glazbena jesen, prvi sam put s velikom sigurno??u pomislio kako ne?emo jo? dugo ?ekati taj dan. Zvijezda tog koncerta bila je mlada, ali iskustvom i od mnogih starijih kolegica ve? bogatija sopranistica Lana Kos. ?ovjeku uop?e ne treba ma?ta da bi tu rasnu pjeva?icu i umjetnicu zamislio na bilo kojoj velikoj opernoj pozornici. Uostalom, ve? sam je gledao kako kao Violetta Val?ry osvaja veronsku Arenu gdje su je za sljede?e ljeto, u Verdijevoj godini, anga?irali za tri izvedbe Traviate. ?udi me jedino ?to su dosad ?ekali.

Lana Kos u Samobor je ?skoknula? na vikend iz Atene. Tamo se, u teatru iz kojeg je u svijet svojedobno krenula Maria Callas, priprema za premijeru Puccinijeve ?Manon Lescaut?.

Puccinija je u Samoboru Lana Kos pjevala tek u dva predivna dodatka (iz opera ?Gianni Schicchi? i ?La boh?me?) kojima je zahvalila na ovacijama. Za prvi je dio odabrala arije Mozartovih dama Barunice i Donne Anne i Bizetove Mica?le koju je ljetos tuma?ila u spektakularnoj produkciji Bizetove ?Carmen? na Masadi u Izraelu.

Ali, apsolutni vrhunac svojih silnih pjeva?kih i umjetni?kih mogu?nosti, koje se jo? razvijaju, Lana Kos je ostavila za kraj programa, kako to i rade sve primadone. Najprije nas je raznje?ila zanosnom Desdemoninom ?Ave Marijom? iz Otella, a potom raspametila briljantnim prizorom Elvire iz rje?e izvo?ene Verdijeve opere ?Ernani?. Takav nastup i glas, koji je napokon probudio i na svojim krilima uvis ponio i ?itav Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Aluna Francisa, doista nije te?ko zamisliti u Metu i drugim ku?ama koje zbog takvih glasova i postoje. A osobito se radujem ?to ?e ve? otrcane usporedbe pjeva?ica sa slavujima iza?i iz mode nakon ?to ?itav svijet otkrije kako pjeva Kos.

U nedjelju nave?er u sklopu Samoborske glazbene jeseni po?elo je i natjecanje za mlade glazbenike Ferdo Livadi?. Prve ve?eri odabranim su se programima u samoborskoj Galeriji Prica predstavili flautistica Katarina Horvat i pijanistica Lucija Majstorovi? kao Duo Petite, potom violinistica Anamarija Mili? uz klavirsku pratnju Ante Mili?a te orgulja?ica Ursa Vukman. Natjecanje se nastavlja u ponedjeljak, 1. listopada, od 19 sati, nastupima pijanista Kre?imira Star?evi?a te dvije slovenske glazbenice, violinistice Tanje Sonc i violon?elistice Alje Mandi?.

Source: Vecernji.hr ??article