Lana Kos as Mimi in Teatro San Carlo di Napoli 17/19/20.01.2019.

View